Tagasiside klientidelt

Mida koolituste kohta öeldakse?

Marge, tänu enda autondusvaldkonna teadmistele, on olnud parim koolitaja valik müügikliendinõustajatele. Just oma samastumise, isiklikel kogemustel põhinevate näidetega ja tugeva müügikoolitaja kogemusega on olnud koolituspäevad efektiivsed ja meeskonda motiveerivad. Sageli Sa võid oma valdkonda põhjalikult teada, kuid isegi elementaarsete tõdede profesionaali käe all läbikäimine annab justkui uue hingamise.

Jana Ribelis

Turundusosakonna juht

Meie soovitame! 

Nagu Kia teeninduslubadus „Promise to Care“ ütleb on meie jaoks on oluline, et Kia sõidukite omanikud teavad ja tunnevad, et hoolime nendest ja nende autost. Otsuseni, leida endale pikaajaline müügi- ja klienditeeninduse koolituspartner, viis meid soov järjepidevalt ja süsteemselt parendada Baltikumi kõigis esindustes ühtset Kia standarditele vastavat klienditeenindust ja seeläbi tõsta kliendirahuolu taset ning suurendada lojaalsete klientide hulka. Arenguprogrammi sihtrühmaks olid kõigi kolme riigi esinduste töötajad, kes igapäevaselt puutuvad kokku Kia klientidega: ettevõtete juhid, automüüjad, hooldusnõunikud, kõnekeskuste konsultandid jne. Koolituspartneri valikul oli meie jaoks oluline, et ta oleks ennast tõestanud, kui põhjalik ja tulemuslik koolitaja. Marge tugevaks eeliseks meie jaoks oli lisaks ka tema pikaajaline edukas töökogemus autondusvaldkonnas. Alustasime koostööd Marge ja tema Läti ning Leedu partneritega 2016. aastal. Koolituste tulemusena on tõusnud Kia esindustes teeninduskvaliteet ja kliendirahulolu ning paranenud on töötajate motivatsioon, meeskonnatöö ja arusaam ühistest väärtustest. Nüüdseks juba pikaajaliste koostööpartneritena oleme veendunud oma valiku õigsuses. Marge valmistub koolitusteks alati põhjalikult ja tegutseb eesmärgistatult. Olles endale selgeks teinud ettevõtte hetkeseisu, arenguvajadused ja -sihid leiab ta kergesti kontakti osalejatega ning juhib koolitusi läbi teooriate, praktikate ja mängude kindlakäeliselt eesmärgi suunas. On rõõm töötada partneriga, kes on oma ala pühendunud professionaal, kes läheneb teemakäsitlustele metoodiliselt ja struktuurselt, koolitamisel kombineerides nii uudseid kui ka sissetöötatud meetodeid. Marge läbiviidavad koolitused on meie esinduste töötajate hulgas populaarsed ja osavõtuprotsent on alati kõrge. Marges on see miski, mis teeb temast hingega koolitaja.

Kati Kattai, KIA Auto AS kvaliteedi- ja personalijuht

Meelis Meite, KIA Auto AS tehnikadirektor

Margus Ilus, KIA Auto AS müügijuht

KIA Auto AS on alates 1994. aastast tegutsev Kia sõidukite maaletooja Eestis, Lätis ja Leedus. www.kia.ee